• O NAS

  Architektura informacji postrzegana jest zarówno jako proces organizowania nazewnictwa, projektowania nawigacji i systemów wyszukiwawczych, jak i sztuka oraz nauka kształtowania przestrzeni informacyjnych i doświadczeń w celu wsparcia ich funkcjonalności (L. Rosenfeld, R. Morville).

   

  Powstała jako odpowiedź na szybki wzrost zasobów informacyjnych w sieci Internet. Jej misją jest humanizowanie technologii tak, by ta ułatwiała życie człowiekowi, funkcjonującemu w nadmiarze różnych komunikatów. Jako dyscyplina poznawcza i praktyczna wykorzystuje metody i techniki z takich dziedzin, jak technologia informacyjna, projektowanie grafiki, psychologia poznawcza, inżynieria użyteczności (ang. usability engineering), rozwijanie oprogramowania, projektowanie uwzględniające doświadczenia nabyte (ang. experience design) i zarządzanie wiedzą. Zapisz się na studia!

   

 • CZEGO CIĘ NAUCZYMY?

  Studia na kierunku architektura informacji dostarczają z jednej strony wiedzy na tematy techniczne, z drugiej – wykształcają umiejętności twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i dostosowywania tworzonych serwisów do nietypowych potrzeb użytkowników. Kierunek ten został stworzony z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość zawodową z projektowaniem serwisów WWW, analizowaniem wyników badań jakościowych i ilościowych potrzeb klienta i ruchu na stronach WWW, testowaniem funkcjonalności serwisów informacyjnych, publikowaniem cyfrowym, edytorstwem komputerowym, wyszukiwaniem i oceną informacji elektronicznej.

  Studiując architekturę informacji nauczysz się m.in., jak:

  • sprawnie i funkcjonalnie posługiwać się cyfrowymi środkami komunikacji, metodami, technikami oraz oprogramowaniem,
  • tworzyć serwisy WWW, określać struktury, sposoby wyszukiwania i nawigacji serwisów intra- i internetowych,
  • poprawnie organizować treści, nadawać im odpowiednie nazwy i zapewniać sprawny system poruszania się po nich,
  • efektywnie wyszukiwać, selekcjonować, wizualizować i oceniać informacje,
  • rozróżniać zasoby sieciowe,
  • dbać o bezpieczeństwo w Sieci,
  • projektować różne rodzaje komunikatów,
  • analizować potrzeby informacyjne użytkowników,
  • badać przestrzeń informacyjną,
  • współpracować z grafikami, programistami, analitykami IT.

  By pracować w sektorze usług informacyjnych nie musisz być absolwentem kierunków ścisłych i technicznych. Zostań architektem informacji – oszczędź użytkownikom czasu na błądzenie w Internecie, pomóż im w orientowaniu się w serwisie, bezbłędnym docieraniu do poszukiwanej informacji i kontynuowaniu wizyty w poczuciu panowania nad sytuacją.

   

  Przygotowany przez nas program kształcenia ma charakter nowatorski, tj. uwzględnia potrzeby rynku pracy i oferuje nowoczesne treści dydaktyczne. Główny nacisk położony jest na wykształcenie praktycznych umiejętności tworzenia serwisów WWW, konstruowania poprawnych pod względem treściowym komunikatów, projektowania publikacji cyfrowych, profesjonalnego wyszukiwania informacji, wizualizacji danych, analizy i oceny informacji, zarządzania wiedzą. Poza możliwością nabycia określonych umiejętności, program studiów dostarcza wiedzy z zakresu istniejących narzędzi technologicznych i zasad ich wykorzystywania, funkcjonowania cyberprzestrzeni, metod tworzenia i wyszukiwania różnych zasobów informacyjnych oraz form uczestnictwa w społecznościach wirtualnych. Przewiduje on również kształtowanie tzw. kompetencji miękkie (umiejętności autoprezentacji, pracy w zespole, realizowania projektów, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych czy skutecznego komunikowania się).

   

  W odróżnieniu od wielu innych kierunków studiów, zajęcia dydaktyczne na kierunku architektura informacji nie mają wyłącznie charakteru biernego przyswajania wiedzy, ponieważ w ich trakcie wykorzystujemy metody i techniki kształcenia na odległość (dostęp do materiałów dydaktycznych na specjalnej elektronicznej platformie, zajęcia i zaliczenia w trybie zdalnym).

   

  Atutem naszych studiów jest także wysoko wykwalifikowana kadra. Poza pracownikami Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii zajęcia dydaktyczne prowadzą naukowcy z Wydziału Sztuk Pięknych, Wydziału Nauk Historycznych oraz Wydziału Matematyki i Informatyki. Dzięki współpracy z otoczeniem zewnętrznym (wydawnictwa, agencje infobrokerskie, firmy informatyczne, wywiadownie gospodarcze, instytucje sektora kultury i nauki) wciąż poszukujemy oryginalnych pomysłów i inspiracji do uatrakcyjniania realizowanych przez nas treści kształcenia.

 • NASZE ATUTY

  • korzystamy z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę (platforma elektroniczna z materiałami dydaktycznymi; uczelniany portal edukacyjny; sieć bezprzewodowa; archiwizacja w chmurze, usługi publikowania stron WWW itp.),
  • dysponujemy trzema nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym (m.in. stanowisko do badań eye-trackingowych),
  • stwarzamy studentom możliwość nieodpłatnego odbycia części studiów w innych ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą (m.in. Bułgaria, Grecja, Estonia, Francja, Litwa, Słowenia, Turcja, Włochy, Węgry),
  • uczestniczymy w rozmaitych projektach, pozwalających studentom na nieodpłatny udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych (UNI-KOMP-AS) oraz odbywanie płatnych staży zawodowych (POWER),
  • organizujemy odbywanie praktyk i staży zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów – w instytucjach i firmach, w których mogą potem znaleźć zatrudnienie,
  • dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach kierunkowych w języku angielskim,
  • umożliwiamy studentom realizację ich zainteresowań i pasji (redakcja czasopisma studenckiego, praca w radiu i telewizji studenckiej, członkostwo w kołach naukowych),
  • dajemy studentom szansę współorganizowania i uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych,
  • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych,
  • prowadzone przez nas kierunki studiów uzyskują pozytywne oceny naszych absolwentów,
  • siedziba naszego Instytutu mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku,
  • nasz Wydział gwarantuje wysoką jakość kształcenia – w 2017 r. otrzymał najwyższą kategorię (A+) w kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej nadaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • nasza Uczelnia należy do najlepszych w kraju i za granicą – w 2017 r. w „Rankingu Szkół Wyższych” przeprowadzonym przez portal „Perspektywy” uplasowała się na wysokim 9. miejscu wśród uczelni w Polsce i 5. miejscu wśród wszystkich uniwersytetów, odnotowała także spektakularny awans (o 87 pozycji) w rankingu Google Scholar Citations i po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym „Academic Ranking of World Universities”, najstarszym światowym rankingu szkół wyższych,
  • inspirujemy studentów do uczestnictwa i organizujemy wyjścia na cykliczne wydarzenia kulturalne (m.in. Noc Bibliotek, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”, Międzynarodowy Festiwal Lato Filmów i Tofifest, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Promocja Edukacyjna, Bella Skyway Festival, Welconomy Forum),
  • umożliwiamy studiowanie w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 • CO PO STUDIACH?

  Nasze studia adresowane są do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę humanistyczną z umiejętnościami informatycznymi. Przygotowujemy do kreatywnego posługiwania się wiedzą z różnych obszarów i dyscyplin: informatyki, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, edytorstwa, zarządzania informacją. Oferujemy możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nasze studia pozwalają na przygotowanie się do wykonywania zawodów:

  • architekta informacji,
  • analityka internetowego,
  • projektanta stron internetowych,
  • projektanta baz danych,
  • webmastera,
  • redaktora i administratora portali internetowych,
  • edytora i wydawcy treści cyfrowych,
  • infobrokera,
  • researchera,
  • pozycjonera SEO,
  • menedżera zawartości serwisów internetowych oraz zasobów informacji,
  • projektanta grafiki i multimediów,
  • specjalisty w zakresie badania użyteczności środowisk informacyjnych,
  • specjalisty ds. mediów społecznościowych,
  • archiwisty cyfrowego,
  • testera funkcjonalności serwisów informacyjnych,
  • testera oprogramowania i aplikacji.

  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki zarówno na studiach drugiego stopnia, jak i na studiach podyplomowych (w szczególności na kierunkach związanych z projektowaniem przestrzeni informacyjnych i prowadzeniem oceny ich jakości).

 • JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

  Zaprojektuj swoją przyszłość!

  KROK 1

  Zapoznaj się z programem studiów

  KROK 2

  Zapisz się na studia w systemie: IRK - INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW UMK.

  KROK 3

  Złóż dokumenty w określonym terminie w siedzibie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - ul. Gagarina 11.

 • broken image

  Facebook

  broken image

  Twitter

  broken image

  Instagram

  broken image

  Rekrutacja

  broken image

  Email